ارتباط با ریاست دانشکده

دانشجویان میتوانند با پر کردن فرم زیر و یا ارسال ایمیل به آدرس faculty_eng@hiau.ac.ir با ریاست دانشکده فنی مهندسی واحد در ارتباط باشند .
 • نام و نام خانوادگی :*نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
  0
 • 1
 • ایمیل :*ایمیل خود را وارد نمایید
  2
 • تلفن همراه*در صورت نیاز شماره خود را وارد نمایید
  3
 • موضوع :*موضوع را وارد نمایید .
  4
 • متن پیام*توضیح بیشتر
  5