افتخارات

کسب مقام دوم تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد به راهنمایی استاد محمدرضا دهقانی پیشه ،در رقابت بادانشگاه های کشور در بیستمین مسابقات و همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۸