درباره گروه حسابداری

گروه حسابداری

 

 

رشته حسابداری از علوم کاربردی بوده و زیر مجموعه گروه علوم انسانی می‌باشد. عمده دانشجویانی که در این رشته تحصیل می‌کنند انگیزه خود را بازار کار فعال و بعضا فراوان در این رشته می‌دانند. با توجه به الزامی بودن تهیه و تدوین دفاتر قانونی برای شرکت‌های تجاری و مشاغل فعال در حوزه تجارت، نیاز بازار کار به حسابداران بیش از پیش بوده و علیرغم اشباع بودن بازار کار و کاهش رشد اقتصادی در کشور در سال‌های اخیر همچنان نیاز به دانش آموختگان و فرهیختگان حسابداری در بازار کار ملموس است.

تحصیل در این رشته نسبت به سایر رشته‌های دانشگاهی ساده‌تر بوده و هزینه به نسبت کمتری دارد. نیاز به یک زبان مشترک بین واحد‌های تجاری و تاکید بر مقوله سود و ثروت مالکان موجب شده که از واحد مالی به عنوان قلب تپنده هر فعال اقتصادی یاد شود و شرط تخصص در این حوزه موجب ورود دانش آموختگان این رشته به بازارهای بیکران کاری است. با وجود رکود در شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی امروز به جرات می‌توان گفت تعداد موقعیت‌های شغلی بیش از تعداد حسابداران جویای کار است بر همین اساس تحصیل در این رشته برای افرادی که با کمترین سرمایه گذاری به دنبال شغل تضمین شده با درآمد مکفی می‌باشند، توصیه می شود.

 

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۸