کارشناس گروه معماری (مقطع کاردانی)

 

                                     

 

   

              مهندس امیر زمانی ششکل

               کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

              گرایش تبدیل انرژی

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸