کارشناس گروه مکانیک

 

                            

 

               مهندس امیر زمانی ششکل

               کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

              گرایش تبدیل انرژی

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸